Gratulerer med verdens lærerdag

Verdens lærerdag er for å hedre lærere og lærerorganisasjonene for deres oppgaver og ansvar. Vi sier gratulerer med dagen til alle lærere i hele utdanningssystemet!

Verdens lærerdag er en viktig markering av lærere i hele verden, og deres rolle for en bedre nåtid og fremtid. Tema for dagen i 2022 setter søkelyset på lærernes rolle og betydning i en verden i endring. Geir Holte Moen, kontaktperson grunnskole synes det er viktigere enn noen gang å markere læreres viktige rolle for samfunnet.

Bilde av Geir Moen
Geir Moen, kontaktperson grunnskole mener lærere fortjener en egen dag. FOTO: Tone Stangnes Gjerstad

- Ei så viktig yrkesgruppe som lærarane fortener ein eigen dag.  No når me akkurat har avslutta ein streik med tvungen lønsnemnd, så er det nærliggande å tenkje på alt som vart sagt og skrive om lærarane sin betydning.  At lærarane er samfunnskritisk personell kan det ikkje vere tvil om.  I tillegg til å ha ansvar for opplæringa og danninga, så fekk lærarane og ansvaret for elevanes ve og vel, då særleg psykiske helse.  Altså er det eit svært komplekst oppdrag storsamfunnet legg på oss.  Dette fordrar brei kompetanse, ei konkurransedyktig løn og gode arbeidsforhold, sier han.

Han trekker også fram viktigheten av at elever i hele verden fortjener en kompetent lærer. Han er bekymret for at læreryrket er under press også i Norge, og at ikke alle mener det er behov for en lærerutdannet lærer.

- Me har aktørar som nedsnakkar behovet for lærarutdanning, samstundes som dei øydelegg for rekrutteringa til yrket ved å halde løna nede. Då er det avgjerande med sterke fagforeiningar som framleis må kjempe lærarane si sak. I motsetnad til kva mange trur er ikkje desse kampane vunne ein gong for alle.  I mange land er situasjonen langt verre enn hjå oss, og då er det viktig med Utdanningsforbundet sitt internasjonale engasjement, sier han.

Lærenes betydning i verden

Det internasjonale aspektet er også viktig for Jill Johansen, kontaktperson for UH (Universitet og høgskole) Hun mener en på en slik dag må rette søkelyset på alle de som lever i krig og i vanskelige situasjoner i verden, og hva fravær av skole og utdanning betyr for dem.

- Samfunnet er i endring på mange måter. Det er krig og uroligheter i verden, og millioner av barn og kvinner er på flukt. En konsekvens av dette er at barn ikke får fylt sine rettigheter til utdanning, jfr FN`s barnekonvensjon. I tillegg er klimakrisen alvorlig, og mange barn er bekymret for fremtiden. Barnehage og skole er svært viktig for å gi barn trygghet og stabilitet, sier hun.

Bilde av Jill Johansen
Jill Johansen mener vi må sikre en inkluderende utdanning uansett hvilken del av verden elevene bor i. FOTO: Tone Stangnes Gjerstad

FN`s bærekraftsmål nummer fire handler om utdanning. Jill er opptatt av å løfte dette både i eget land og for barn i andre land.

- Det er viktig å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle, uansett hvor i verden en bor. Utdanning er nøkkelen til utvikling, og åpner en verden av muligheter som gjør at hver enkelt av oss kan bidra til et bærekraftig samfunn. Mål 4 omhandler ikke bare retten til skolegang, men også at en får gode lærere og kvalitet i undervisningen – hele veien fra barneskolen til universitetet, sier Jill.

I likhet med Geir mener hun det er alvorlige tilstander også i skole-Norge.

- Med streiken friskt i minne og grunnlaget for den, vet vi at det mangler veldig mange lærere i skolen her til lands. En annen ting som er kritisk, er at søknaden til lærerutdanningene går ned. Tallene er alvorlige, og det bekymrer oss at færre vil bli lærere i barnehage og skole.  Slagordet for verdens lærerdag i 2022 er «Morgendagens utdanning begynner med lærerne». Skal barna våre være i stand til å møte et samfunn i endring, må lærerne deres være kvalifiserte, sier hun 

Også Gry Rollag Føsker, kontaktperson videregående opplæring reflekterer over på hvilken måte streiken demonstrerte hvor viktige lærere er for barn og unge.

-  Skolen og lærerne har ikke bare betydning for at de unge skal få en utdanning, men for deres sosiale utvikling og til og med for deres mentale helse Vi er vel alle enige i at ikke alt som har kommet fram i mediene om dette siste er berettiget, vi er tross alt «bare» lærere, men at skolen representerer trygge rammer for barn og unge er det ingen tvil om. Alle kan sikkert også huske en eller flere lærere som har betydd noe for oss, både den gang vi var elever og videre opp gjennom livet. Og vi lærere har et yrke der vi møter elever som gjør inntrykk på oss, sier hun.

At lærere har betydning for andres liv og fremtid er hun helt sikker på.

Bilde av Gry Rollag Føsker
Skolen har en enorm betydning i menneskers liv, sier Gry Rollag Føsker. FOTO: Tone Stangnes Gjerstad

- Har lyst til å trekke fram et eksempel fra fengselsundervisning, som jeg har jobbet med i flere år. Der så vi tydelig hvor viktig skolen var for de innsatte. En av dem sa, da han var ferdig med soningen og skulle takke for seg på skoleavdelingen: «Skolen har betydd mye for meg under soningen, og den har bidratt til å gi meg en ny start. Jeg har kastet noen dårlige kort jeg hadde, og fått nye bedre kort å spille med». Jeg synes jeg er privilegert som har dette yrket, med alle de gode opplevelsene det har gitt meg, og det er verdt å feire på lærernes dag, avslutter hun