Et feigt valg

Regjeringen gikk inn for tvungen lønnsnemnd tirsdag kveld. Streiken er med dette stoppet, men konflikten og utfordringene er forsterket. – Det er trist at vi har politikere som velger å stanse en lovlig streik på denne måten, i stedet for å være en del av løsningen, sier fylkesleder Thore Johan Nærbøe.

Frustrasjon, sinne og oppgitthet går igjen i tilbakemeldinger fra medlemmer etter at regjeringen besluttet tvungen lønnsnemnd i går. Thore Johan Nærbøe deler frustrasjonen.

- Politikere i KS og politikere lokalt har i over tre måneder kunne bidratt til å finne en løsning på denne konflikten som ikke hadde gjort skolen og lærerne til tapere nok en gang. Regjeringen har høye ambisjoner for skolen, allikevel velger de altså tvungen lønnsnemnd som det første virkemiddelet de tok i bruk. Tillit blir ikke bygget med tvang. Det er mange lærere der ute nå som har mistet troen på og tilliten til systemet, sier han.

Han retter en stor takk til de streikende lærerne på Gjøvik, til streikekomiteen og til leder og nestleder i Utdanningsforbundet Gjøvik Aud Heiberg og Cathrine Hermanrud.

- På Gjøvik har vi hatt flotte lærere som har stått i front i en svært viktig kamp. Vi har hatt lærere som i ukesvis har stått streikevakter ved alle skoler som er tatt ut, og som har markert seg i bybildet og i media for øvrig. Dere har stått i stormen, og både dere og skole-Norge hadde trengt et annet og bedre resultat, sier han.

Tomme ord fra politikere

Aud Heiberg, lokallagsleder og streikeleder for Utdanningsforbundet er også svært skuffet.

Bilde av leder og Nestleder Gjøvik
Nestleder Cathrine Hermanrud og leder Aud Heiberg i Utdanningsforbundet Gjøvik. FOTO: Tone Stangnes Gjerstad

- Jeg vil først rette en takk til alle våre medlemmer som har stått på og markert seg for fellesskapet og for skolen nå og i fremtiden. Jeg er stolt over den jobben vi har gjort. Når det er sagt er jeg frustrert og forbannet. De fine ordene som sies i festtaler, all honnør og applaus lærerne fikk etter pandemien blir tomme ord. KS og regjerningen har nå gitt klar beskjed om at det ikke betyr noe hvem som står i klasserommet når elevene går inn skoleporten. Elever og foreldre må godta at det ikke er en kvalifisert lærer som planlegger og gjennomfører undervisningen. Dette er en trist dag for alle lærere som har stått i kampen for bedre lønnsbetingelser slik at også flere ønsker å forbli og utdanne seg til yrket. Det er en trist dag for alle som er glad i skolen, sier hun.

Kampen er ikke over

Nestleder i Utdanningsforbundet Innlandet, Torill Beitdokken forteller at kampen på langt nær er over.

- Tvungen lønnsnemnd løser ingen verdens ting. Å avslutte streiken på denne måten viser at ingen tar ansvar for skoleverket, ikke KS og ikke regjeringen. Det har vært forstemmende å høre ordførere som de siste dagene har ropt etter tvungen lønnsnemnd, selv om de utmerket godt kunne vært en del av løsningen. Slik det er nå er det ingen som tar ansvar for at elevene møter en kvalifisert lærer i alle timer, sier Torill.

Lærerne vil fra onsdag være tilbake i arbeid på Gjøvik. Elevene kan dermed møte på skolen. Ordfører i Gjøvik, Torvill Sveen uttalte til NRK Innlandet at han gjerne skulle ha sett at det var et forhandlingsresultat som var grunnen til at streiken ble avsluttet. Han sier også at han ønsker å bidra inn mot KS fordi han forstår frustrasjonen til lærerne og mener de som arbeidsgiver har en jobb å gjøre for at samarbeidet mellom KS og lærerorganisasjonene skal bli bedre. Fylkesledelsen er glad for signalene fra ordføreren.

- Ordføreren på Gjøvik var tidlig ute og kritiserte KS sin retorikk og mente at man ikke kunne kaste lærerne på båten. Han hadde viktige innspill, som vi gjerne hadde sett at flere ordførere hadde bidratt med. Det er kommunevalg neste år. Det er mange politikere som har holdt seg fullstendig i ro i en av de viktigste kampene for norsk skole. Det er nok mange som vil ha problemer med troverdigheten fremover, sier Torill.

Thore Johan Nærbøe er bekymret for situasjonen fremover.

KS har i realiteten styrt mot tvungen lønnsnemnd hele tiden. Det var svært utfordrende å høre KS snakke om samarbeid og kompetanse i offentlig sektor fem minutter etter at regjeringen innførte tvungen lønnsnemd. Vi skal selvfølgelig overholde forpliktelsene i avtaleverket, men det er klart at det må jobbes knallhardt for å gjenvinne tillit nå. Det gjelder også et politisk nivå, der altfor mange har gjemt seg bak en politisk behandling og angivelig mandat som er under enhver kritikk. Hvis dette er nivået som kommunestyrene ligger på ovenfor sine egne arbeidstakere, blir alle pamfletter og vidløftige tanker om fremtiden hult. Lærerne i skolen vil helt klart tenke seg om to ganger neste gang de ser en stemmeseddel.

Han mener det er grunn til å lese regjeringens begrunnelse for tvungen lønnsnemnd nøye.

- Det er mange som vil gå grundig gjennom regjeringens beslutning og begrunnelse for tvungen lønnsnemnd. Jeg er bekymret for at regjeringen har flyttet på noen grenser, sier han.

Sitert

Avbildet: Thore Johan  Nærbøe
Thore Johan Nærbøe

Fylkesleder

Avbildet: Torill Beitdokken
Torill Beitdokken

Nestleder/lederrepresentant