Behandling av saken tok 30 sekunder

Fylkesleder Thore Johan Nærbøe har gått igjennom behandlingen av KS debatthefte som mange kommuner har lagt på web-tv på sine hjemmesider. Oppsummeringen viser at det er få grundige debatter.

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS uttalte på politisk kvarter i NRK radio at mandatet forhandlerne til KS hadde fått var gitt av Hovedstyret med grunnlag i veldig grundige politiske debatter og innspill. Utdanningsforbundet Innlandet gikk allerede før sommeren gjennom svarene fra politisk behandling i kommunene i Innlandet. Gjennomgangen viser at 37 av 42 kommuner som svarte benyttet saksfremlegg skrevet av KS selv og at forslag til vedtak gikk gjennom uten særlig debatt i mange kommuner.

Meget kort behandling

I Ringsaker viser kommunens egen web-tv at behandlingen av KS debatthefte tok 30 sekunder. Ingen tok ordet, og forslaget til vedtak ble vedtatt uten engang å ha blitt lest opp. Dette skjer i en kommune som hadde streik i både skole og helse og oppvekst i 2021. Fylkesleder Thore Johan Nærbøe sier funnene ikke vitner om de gode politiske prosessene som KS hevder at er gjennomført.

- Vi ser flere eksempler på formannskap og kommunestyrer som ikke har hatt grundige politiske debatter på dette. Vi hører også fra politikere som sier at de ikke har forstått at KS debatthefte faktisk er det som legger grunnlaget for mandatet til forhandlingene. Er man ny i et kommunestyre, er det kanskje heller ikke så rart at man ikke vet dette, sier Thore Johan.

En ny gjennomgang viser at 91% av kommunene i Innlandet har behandlet KS debatthefte politisk, enten i formannskap eller kommunestyre. 88% av disse har brukt saksfremlegg skrevet av KS Innlandet selv. 78% har enstemmig gått for rådmannens forslag til vedtak uten endringer.

- Jeg har nå sett gjennom mange av behandlingene som ligger på kommunenes nettsider. Det er ikke mange grundige debatter dessverre, sier han.

Uravstemningsdokumentet behandlet administrativt

Når det gjelder uravstemningsdokumentet så har 78 % av kommunene i Innlandet behandlet dette rent administrativt. Kun 10 kommuner har hatt denne oppe til politisk behandling.

- Vi er kontaktet av politikere som har ønsket å si noe om uravstemningen, men som ikke har fått anledning fordi dette allerede var behandlet av administrasjonen. På denne måten har ikke politikere i Innlandet hatt noen mulighet til å mene noe om det faktiske resultatet, sier han.