Barn med god selvfølelse krenker ikke

Har nytt regelverk i barnehagen ført til endringer i praksis?

Ny bestemmelse i barnehageloven

1. januar 2021 kom det nytt regelverk i barnehagen, som skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag.

Denne endringen har blitt kalt barnehagens mobbelov, og den har også blitt sammenlignet med bestemmelsen i Opplæringsloven om barns psykososiale skolemiljø.

I den forbindelse har Utdanningsforbundet Innlandet invitert til fagkurs for pedagoger i barnehagen, med dette som tema.

Foredragsholder var Nuria Moe, som holdt salen i ånde hele dagen.

Omfavner endringen

Kontaktperson barnehage i Innlandet Bente Kampesveen sier at både barnehageprofesjonen og Utdanningsforbundet omfavner endringen i barnehageloven.

Profesjonen har alltid vært opptatt av at barn i barnehagen skal oppleve en trygg hverdag, uten mobbing, utestenging og utenforskap.

Det betyr likevel mye når denne retten er nedfelt i lovs form, for det forplikter de ansatte i barnehagen i enda større grad, om mulig. Nuria Moe tok oss med på en reise i barnehagedagen, der hun fokuserte mest på hvordan de ansatte kan jobbe for å motvirke mobbing og krenkelser. Hun var også opptatt av viktigheten av å løfte statusen til alle barna i barnegruppen, og å jobbe med å øke selvfølelsen hos hvert enkelt barn. 

Praksisnært

Vi utfordret et par av deltakerne på fagkurset til å si noe om sin opplevelse av kurset. Gro Åsne Lohn, lokallagsleder og pedagogisk leder i Alvdal kommune sier at kurset satte fingeren på praksis alle har møtt, eller kommer til å møte i barnehagen. Hun mener de fikk god innsikt i hva som kan være krenkende atferd i relasjoner med barn, og hvordan de på best mulig måte kan møte barn med undring, anerkjennelse, omsorg og trygghet. 

Nuria Moe foreleser på en direkte, men humoristisk måte, og slik blir det veldig praksisnært.

Gro Åsne mener også at innholdet knyttet endringene i lovverket godt sammen med temaet livsmestring og helse, som deres barnehage skal ha som hovedtema neste år.

Vi må ta oss tid

Ivy M. Ludvigsen er leder i Nordbana barnehage på Lillehammer. Hun opplevde det som forfriskende at Nuria Moe nærmest øste av sin kunnskap, uten bruk av digitale hjelpemidler. Det var ekte, fordi hun bød på gode praksisfortellinger, egne erfaringer og tabber. Hvor viktig det er å ta seg tid til å se barnet, det som tar deg 40 sekunder kan være avgjørende for et barn i dets liv. Ivy sitter igjen med mange tanker som leder om hvordan de kan jobbe enda mer konkret med krenkende atferd i sin barnehage. 

Og Carmen, hva skal vi gjøre med Carmen? Hun finnes i oss alle til tider, det viktige er å være seg bevisst når hun er der.

Viktigheten av setningen  "Hva tenker du, fortell meg!"

Avslutningen av kurset var sterk, der hun viser hvor viktig det er at vi som ansatte er der og ser hvert enkelt barn, og den forskjellen vi kan gjøre i et barns liv ved å være tilstede, både fysisk og psykisk når vi er på jobb.

 

Les mer:

Du kan lese den nye barnehageloven her (ekstern kobling)

Utdanningsdirektoratet har laget en egen side om endringene i barnehageloven, med kompetansepakker og  annet støttemateriell (ekstern kobling)