Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Tone Klevrud
Tone Klevrud

Leder

Avbildet: Gro Anita Trøyflat
Gro Anita Trøyflat

Nestleder

Avbildet: Caroline Marie Bjerkeli
Caroline Marie Bjerkeli

Medlem

Avbildet: Torill Irene Krogvold
Torill Irene Krogvold

Medlem

Avbildet: Sissel Dahle Lie
Sissel Dahle Lie

Medlem

Avbildet: Kristin Sletten Tofte
Kristin Sletten Tofte

Medlem

Avbildet: Torill Irene Krogvold
Torill Irene Krogvold

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Evy Nes
Evy Nes

1. varamedlem

Avbildet: Dagny Viola Björklöf
Dagny Viola Björklöf

2. varamedlem

Avbildet: Siri Kvaale Jordal
Siri Kvaale Jordal

3. varamedlem


Avbildet: Solveig Rydland
Solveig Rydland

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Tone Klevrud
Tone Klevrud

HTV KS kommune