Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Tone Klem Klevrud

Tone Klem Klevrud

Leder

Avbildet: Gro Anita Trøyflat

Gro Anita Trøyflat

Nestleder

Avbildet: Caroline Marie Bjerkeli

Caroline Marie Bjerkeli

Medlem

Avbildet: Torill Irene Krogvold

Torill Irene Krogvold

Medlem

Avbildet: Evy Nes

Evy Nes

Medlem

Avbildet: Kristin Sletten Tofte

Kristin Sletten Tofte

Medlem

Avbildet: Torill Irene Krogvold

Torill Irene Krogvold

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Dagny Björklöf

Dagny Björklöf

2. varamedlem

Avbildet: Siri Kvaale Jordal

Siri Kvaale Jordal

3. varamedlem


Avbildet: Tone Klem Klevrud

Tone Klem Klevrud

HTV KS kommune