Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget

Ledelse

Avbildet: Jo-Gaute Åsgård
Jo-Gaute Åsgård

Leder

Avbildet: Wenche Kjølvang Holdbak
Wenche Kjølvang Holdbak

Medlem

Avbildet: Wenche Kjølvang Holdbak
Wenche Kjølvang Holdbak

Regnskapsansvarlig