Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget

Ledelse

Avbildet: Jo-Gaute Åsgård
Jo-Gaute Åsgård

Leder

Avbildet: Trude Nordsveen
Trude Nordsveen

Nestleder

Avbildet: Jo-Gaute Åsgård
Jo-Gaute Åsgård

HTV KS kommune - Styreverv

Avbildet: Ingeborg Frank
Ingeborg Frank

Styremedlem

Avbildet: Wenche Kjølvang Holdbak
Wenche Kjølvang Holdbak

Styremedlem

Avbildet: Torhild Morgestad
Torhild Morgestad

Styremedlem

Avbildet: Per Jørgen Høye
Per Jørgen Høye

1. varamedlem

Avbildet: Siv Inger Lillestu
Siv Inger Lillestu

2. varamedlem

Avbildet: Jo-Gaute Åsgård
Jo-Gaute Åsgård

HTV KS kommune - Styreverv

Avbildet: Jo-Gaute Åsgård
Jo-Gaute Åsgård

Kontaktperson GSK

Avbildet: Torhild Morgestad
Torhild Morgestad

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Ingeborg Frank
Ingeborg Frank

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Jo-Gaute Åsgård
Jo-Gaute Åsgård

HTV, Engerdal Kommune