Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. I tillegg finner du sakspapirene og protokollene til styremøter og årsmøter. Disse er synlige for alle innloggede medlemmer i lokallaget.

Ledelse

Avbildet: Gunhild Grindjordet
Gunhild Grindjordet

Leder

Avbildet: Roar Busterud
Roar Busterud

Nestleder

Avbildet: Lena Berg Andersen
Lena Berg Andersen

Medlem

Avbildet: Lisbeth Jensstad
Lisbeth Jensstad

Medlem

Avbildet: Line Merete Torp Kristiansen
Line Merete Torp Kristiansen

Medlem

Avbildet: Turi Midtlie Sandmoen
Turi Midtlie Sandmoen

Medlem

Avbildet: Merete Storsveen Solberg
Merete Storsveen Solberg

Medlem

Avbildet: Randi Catrina Wood
Randi Catrina Wood

Medlem

Avbildet: Veronica Øien
Veronica Øien

Medlem

Avbildet: Jo Dølbakken
Jo Dølbakken

1. varamedlem

Avbildet: Elisabeth Sørdal
Elisabeth Sørdal

2. varamedlem

Avbildet: Hans Petter Haget
Hans Petter Haget

3. varamedlem

Avbildet: Lisbeth Jensstad
Lisbeth Jensstad

Kontaktperson BHG

Avbildet: Line Merete Torp Kristiansen
Line Merete Torp Kristiansen

Kontaktperson GSK

Avbildet: Turi Midtlie Sandmoen
Turi Midtlie Sandmoen

Kontaktperson VGO

Avbildet: Randi Catrina Wood
Randi Catrina Wood

Kontaktperson FAS

Avbildet: Veronica Øien
Veronica Øien

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Roar Busterud
Roar Busterud

HTV KS kommune

Avbildet: Gunhild Grindjordet
Gunhild Grindjordet

HTV KS kommune

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Mari Gillund
Mari Gillund

HTV, Høgskolen i Innlandet

Avbildet: Rønnaug Neraasen
Rønnaug Neraasen

HTV, Sykehuset Innlandet HF