Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. I tillegg finner du sakspapirene og protokollene til styremøter og årsmøter. Disse er synlige for alle innloggede medlemmer i lokallaget.

Ledelse

Avbildet: Gunhild Grindjordet
Gunhild Grindjordet

Leder

Avbildet: Roar Busterud
Roar Busterud

Nestleder

Avbildet: Lena Berg Andersen
Lena Berg Andersen

Medlem

Avbildet: Turi Midtlie Sandmoen
Turi Midtlie Sandmoen

Medlem

Avbildet: Roar Busterud
Roar Busterud

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Jo Dølbakken
Jo Dølbakken

1. varamedlem

Avbildet: Elisabeth Sørdal
Elisabeth Sørdal

2. varamedlem

Avbildet: Merete Storsveen Solberg
Merete Storsveen Solberg

3. varamedlem


Avbildet: Lisbeth Jensstad
Lisbeth Jensstad

Kontaktperson BHG

Avbildet: Jo Dølbakken
Jo Dølbakken

Kontaktperson GSK

Avbildet: Line Merete Torp Kristiansen
Line Merete Torp Kristiansen

Kontaktperson GSK

Avbildet: Berit Østmoen
Berit Østmoen

Kontaktperson VGO

Avbildet: Randi Catrina Wood
Randi Catrina Wood

Kontaktperson FAS

Avbildet: Line Merete Torp Kristiansen
Line Merete Torp Kristiansen

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Askild Andersen Bø
Askild Andersen Bø

Leder av lederråd


Avbildet: Roar Busterud
Roar Busterud

HTV KS kommune

Avbildet: Gunhild Grindjordet
Gunhild Grindjordet

HTV KS kommune

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Trine Huset
Trine Huset

HTV, Studentsamskipnaden i Innlandet