«Stedet mitt/Mu báiki/Minun paikka"

Den 12. mars markerer vi barnehagedagen 2024. Årets tema er "stedet mitt/Mu báiki/ Minun paikka", og setter fokus på viktigheten av barnehagen som barnas kulturarena. barnehagedagen er et samarbeid mellom Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager.

12. mars er barnehagedagen 2024.

Barnehagen er en viktig kulturarena. Det er et sted der barn får kunnskap og erfaring med lokale tradisjoner og muligheten til å oppleve tilhørighet til eget nærmiljø. Derfor er kulturarv valgt som tema for Barnehagedagen 2024 med mål om å synliggjøre hvordan ansatte i barnehagen jobber for å gi barn kunnskap om og erfaring med kulturarven i sitt nærmiljø.

Med slagordet «Stedet mitt» håper vi at barnehagene i din kommune også vil være med på dette.

Barnehagebarn vokser opp i et mangfold av kulturinntrykk. Barnehageansatte og foreldre har en viktig oppgave med å gi barna gode opplevelser i og rundt nærmiljøet. Gjennom arbeid med fagområdet kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna opplever glede og stolthet over sin egen kulturelle tilhørighet.

Barnehagenes lokale tilhørighet og aktive bruk av nærmiljøene er en del av den tradisjonelle norske barnehagepedagogikken. Den tar utgangspunkt i at barnehagen er en del av nærmiljøet og at nærmiljøet har betydning for barns liv. Barn blir kjent med den lokale kulturarven på sitt sted gjennom lek og aktiviteter. Det handler om lokal kultur og historie, men også om at de yngste i samfunnet er viktige medspillere i vår felles kultur.

Vi ønsker alle barn, foreldre og alle de dyktige og engasjerte ansatte og ledere i barnehagene en fin markering – og gratulerer med dagen. Lykke til med årets barnehagedag!

Til alle politikere vil jeg oppfordre dere til å bruk muligheten til å besøke en barnehage for å se alt det viktige arbeidet som blir gjort der ute. Barnas utdanning starter i barnehagen.

Det er tid for de minste!

Her finner du mer om barnehagedagen!

 

Hege Riise - Kontaktperson barnehage, Utdanningsforbundet Finnmark