Stor støtte for streiken

De streikende viser stor stå-på vilje, og de er klar for å streike lenge om nødvendig. Hos samtlige som vi besøkte, vises det til stor støtte fra foreldre!