Klima og miljø: Alle kan gjøre noe!

 Ditt viktigste bidrag som tillitsvalgt er å ta med deg klima- og bærekraftperspektivet inn i tillitsvalgtarbeidet og bruke arenaene du allerede har.

På Utdanningsforbundets hjemmeside ligger et eget ressurshefte for tillitsvalgte:

Klima- og miljøtiltak på arbeidsplassen – ressurshefte for Utdanningsforbundets tillitsvalgte.