Hva gjør Utdanningsforbundet for oss som arbeider i private skoler?

Og hvilke rettigheter har vi? Det var hovedtema på medlemsmøtet som lokallaget i Mandal hadde invitert til for medlemmer som jobber i private skoler.

Lokallagsleder Anita Tronstad inviterte i går medlemmene på Oasen skole og Vigmostad skole Mandal til møte for private skoler.

Medlemmene hadde masse spørsmål de ønsket svar på blant annet knyttet til rettigheter, lønns- og arbeidsvilkår og hva Utdanningsforbundet gjør for å ivareta medlemmene i private skoler. 

Fra fylkeskontoret deltok Anne-Cathrine Fodstad og Synnøve T. Danielsen som svarte på spørsmål, også i forhold til forskjell på å være  med og uten tariffavtale. Mange fikk en del aha-opplevelser i løpet av økta.  

Utdanningsforbundet ivaretar medlemmer i private skoler på lik linje med alle andre medlemmer. 

I Agder har vi flere private skoler der Utdanningsforbundet har fremforhandlet tariffavtale. På skoler med arbeidsmiljøproblemer, opplever vi at dette bedres når tariffavtale kommer på plass da en slik avtale gir rett til medbestemmelse og trygghet og forutsigbarhet for både arbeidsgiver og arbeidstaker. I tillegg kan det være en konkurransefordel å kunne annonsere med ordnede lønns- og arbeidsvilkår i form av tariffavtale. En tariffavtale er også en fordel når det gjelder å  rekruttere og beholde ansatte.  

Friskoleloven krever at skolens undervisningspersonale skal ha
rett til samme lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige skoler. Denne
retten er individuell, og binder ikke skoleeier automatisk til å gi et slikt tilbud. Her kan du lese mer om tariffavtale og jobbe i privat skole.