Dersom du bli syk i ferien

Vi får hvert år henvendelser fra medlemmer om hvilke rettigheter og plikter man har dersom man blir syk i ferien. Det kan derfor være greit å vite at dette reguleres både i ferieloven og tariffavtaler.

Det følger av ferieloven at dersom du blir syk før ferien kan du kreve å få utsatt hele ferien til senere i året. For å ha rett til utsatt ferie er det en forutsetning at du har vært 100 prosent arbeidsufør/sykmeldt. Krav om utsettelse må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag før du skulle hatt ferie.

Videre dersom du blir syk i ferien kan du kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Krav om utsatt ferie må dokumenteres med legeerklæring, og fremsettes så raskt som mulig (uten ugrunnet opphold) etter at arbeidet gjenopptas.

Retten til ny ferie gjelder bare ved egen sykdom, ikke ved barns sykdom.

Tariffavtaler som gjelder for skole og barnehage har egne regler om erstatningsferie ved sykdom. Reglene i tariffavtalene vil gjelde i tillegg til ferielovens regler.

Ferie for undervisningspersonale reguleres både av ferieloven og av tariffavtalene.

Mer informasjon.

Kilde: Utdanningsforbundet