Ansattes vern i barnehage- og skolemiljøsaker

Straffeloven har et særskilt "lærervern" mot vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig atferd, straffeloven § 265 og §286.

Utdanningsforbundet Agder avholdt nylig kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte.

Første del av kurset var viet saksbehandling, rettigheter og  veiledning i forhold til personalsaker. Medlemmene forventer at du som tillitsvalgt og Utdanningsforbundet som organisasjon har god kunnskap om, og rutiner for, håndtering av personalsaker.

Andre del av kurset:

 • Kravene til miljø:
  Retten til et trygt og godt psykososial barnehage- og skolemiljø og retten til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
 • Særskilt "lærervern"
  straffelovens vern mot vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig atferd
 • Barnehagen og skolens aktivitetsplikt:
  Generelle aktivitetsplikten og særlig om den skjerpede aktivitetsplikten
 • Arbeidsrett vs. barnas rett:
  Særlig om forholdet mellom arbeidsmiljøloven og barnehage-opplæringsloven samt håndtering av personalsaker

Rosvold viste til flere eksempler fra domstolene som også har vært omtalt i media. Arbeidsgivers ansvar ble trukket frem samt viktigheten av gode rutiner.

Vi takker for mange gode spørsmål og innspill og ønsker tillitsvalgte lykke til med dette viktige arbeidet for medlemmene.

Faktaboks

Det følger av Utdanningsforbundets vedtekter at medlemmer har mulighet for juridisk bistand knyttet til sin stilling eller sine lønns- og arbeidsvilkår. 

Personalsaker (utdanningsforbundet.no)

Juridisk bistand