Styre og hovedtillitsvalgte

Evje og Hornnes

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Arne Attestog

Leder

Kontaktpersoner

profileicon

Stine Lerstad

Kontaktperson BHG
profileicon

Arne Attestog

Kontaktperson VGO

Medlemmer

profileicon

Ingerid Emilie Engesland

Medlem
profileicon

Per Eivind Weckhorst

Medlem
profileicon

Borghild Elisabeth Hornnes

Regnskapsansvarlig

Varamedlemmer

profileicon

Ansgar Andreassen

1. Varamedlem
profileicon

Vigdis Margreth Håvorstad

2. Varamedlem
profileicon

Gunda Ropstad

3. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Per Eivind Weckhorst

HTV-KS-K