Kontaktinformasjon

Adresse: c/o Hornnes barneskule, Kasernevegen 19, 4735 EVJE

Ledelse

Avbildet: Arne Attestog
Arne Attestog

Leder

Avbildet: Katrine Lantz
Katrine Lantz

Nestleder

Avbildet: Per Eivind Weckhorst
Per Eivind Weckhorst

HTV KS kommune - Styreverv

Nyheter