Søknadsskjema Skolefrontens fond

Her søker du om stipend fra Skolefrontens fond. Søknadsfristen er 1. mars.

Søknadsskjema Skolefrontens fond

Trinn 1

Søker du stipend til videreutdanning?

Videreutdanninger er utenfor stipendets område

Trinn 2 - Personalia

Trinn 3 - Dine opplysninger

Trinn 4 - Om stipendet

Har du vedlegg du ønsker å legge ved søknaden?
Mottatt stipend fra Skolefrontens fond tidligere?

Trinn 5 - Innsending