Studentforsikringen med psykisk helsehjelp

Alle kan kjenne på uro og ubehag i ulike faser i livet. Som student kan dette komme som følge av stress, prestasjonsangst eller andre hendelser i livet som gjør hverdagen vanskelig. I studentforsikringen som inneholder innbo-, reise-, ulykkes-, og uføreforsikring har vi derfor en dekning som kan veilede deg i det som oppleves vanskelig.

Hva inngår i dekningen? 

Tilgang til Tryg Legehjelp 24 timer i døgnet. Du kan få snakke med lege og sykepleier, og ved behov kan lege henvise til psykolog. Du har også mulighet til benytte deg av ett av våre online selvhjelpsprogram. Gjennom samtale med sykepleier finner dere ut om du gjennomfører dette på egenhånd eller om du har bedre nytte av veiledning og oppfølging.
Oppfølging skjer ukentlig gjennom 6 uker av kognitiv terapeut. 

Selvhjelpsprogrammer innen:

Angst
Depresjon
Søvnproblemer
Stress og belastninger
Bekymringer
Lav selvfølelse
Perfeksjonisme
Eksponering
Samtaler med Tryg Legehjelp er konfidensielle. Tryg eller Pedagogstudentene/Utdanningsforbundet har ikke innsyn i hvem som kontakter Tryg Legehjelp , eller hvilken opplysninger som gis.

Veiledet selvhjelp er kostnadsfritt og inngår i din studentforsikring. Blir du henvist til psykolog vil kostnader ved videre behandling ikke være inkludert i ordningen.

Slik fungerer veiledet selvhjelp:

Du ringer Tryg Legehjelp på tlf. 55 17 90 09 og får snakke med en av våre erfarne sykepleiere. Hvis sykepleieren du snakker med mener at veiledet selvhjelp kan være et egnet tilbud for deg, vil du bli oppringt av en sykepleier med spesialisering innen kognitiv terapi.

Du får oppfølgingen gjennom en ukentlig samtale på 30 minutter i seks uker, samtidig som du på egen hånd jobber deg gjennom et online selvhjelpsprogram. Terapeuten hjelper deg å fullføre programmet ved å gi deg støtte og motivasjon. Terapeuten mottar faglig veiledning fra lege eller psykolog.

Bestill

Studentforsikringen inneholder:

  • Innboforsikring
  • Reiseforsikring
  • Ulykkesforsikring
  • Uføreforsikring

Bestill studentforsikringen.