Kart: Her mangler barnehagelærerne

Hvor mange barnehagelærere mangler for å oppfylle barnehagelærernormen? Her kan du søke opp din kommune for å finne svaret.

Sjekk hvor mange barnehagelærere som mangler i din kommune

På kartet ser du hvor mange barnehagelærere som mangler i din kommune. Dette tar utgangspunkt i dagens nasjonale, lovpålagte barnehagelærernorm på ca. 43 prosent. Utdanningsforbundet jobber for å styrke denne ytterligere, til 50 prosent, i tillegg til å sikre alle ordinære barnehager minst ett ekstra barnehagelærerårsverk.

Til sammen mangler det nesten 2600 barnehagelærerårsverk for å oppfylle dagens norm. Disse tallene inkluderer stillinger som har fått dispensasjon fra utdanningskravet, og viser dermed den reelle barnehagelærermangelen i dag. 

Gå inn på vår bemanningskalkulator for å finne ut hva det vil koste for å oppfylle barnehagelærernormen i din kommune.

Andel barnehager som ikke oppfyller barnehagelærernormen

I dette kartet kan du søke opp hvor stor andel av barnehagene i din kommune som ikke oppfyller barnehagelærernormen. 

Når en barnehage ikke oppfyller barnehagelærernormen, betyr det at barnehagen har én eller flere pedagogiske ledere som ikke oppfyller utdanningskravet.

Også her viser tallene barnehager som har fått innvilget dispensasjon og barnehager som ikke har søkt om dispensasjon. 

Visste du at:

  • én av tre barnehager i Norge ikke oppfyller barnehagelærernormen?
  • det mangler nesten 2600 barnehagelærere (årsverk) for å oppfylle dagens barnehagelærernorm?
  • nesten fire av ti barnehagelærere som er i jobb, ikke arbeider i en barnehage?

Antallet barnehagelærere som mangler og andelen barnehager som ikke oppfyller barnehagelærernormen i hver kommune, er hentet fra Utdanningsdirektoratets BASIL-register. Tallene viser tilstanden ved utgangen av 2022.

Sist oppdatert: 27.02.2023