Forbundsnytt: Tid for de minste!

En av Utdanningsforbundets hovedprioriteringer er å jobbe for flere barnehagelærere og økt bemanning. Derfor har vi blant annet laget dette spesialnummeret av Forbundsnytt, som du kan laste ned og lese her.

Hvordan ser en helt vanlig dag i en barnehage ut?

Hvilke konsekvenser får den lave bemanningen og mangelen på barnehagelærere?

Hva er løsningen på barnehagekrisen?

Hvilke kommuner har tatt egne grep til det beste for barna og de ansatte, og hvordan kan du påvirke andre politikere til å gjøre det samme?

Alt dette, og mye annet, får du svar på i denne utgaven av Forbundsnytt!

Redaksjonen ble avsluttet 18.10.2023