Debatt om videregående opplæring

Rett før jul 2019 leverte Lied-utvalget sin sluttrapport kalt Med rett til å mestre. Dette utvalgsarbeidet vil stå sentralt i en varslet struktur- og innholdsreform i videregående som vil påvirke skolegangen og livene til nye hundretusener av elever, lærere og skoleledere.

Last ned Debatthefte om videregående opplæring

Ny kurs for videregående?

Utvalget har identifisert de viktigste temaene og formulert sentrale spørsmål for det kommende reformarbeidet. De peker ut en tydelig kurs, men kommer ikke med fiks ferdige løsninger. De har lagt til rette for en diskusjon som må fortsette i lærerprofesjonen og blant andre aktører i skolesektoren. Vi skal være med å prege denne diskusjonen. Utdanningsforbundet mener at dette er et godt grunnlag, selv om vi ikke støtter alle de foreslåtte grepene.

Debatthefte

I debattheftet presenterer vi forslagene til Lied-utvalget. I tillegg løfter vi fram noen dilemmaer og diskusjoner som blir viktig for Utdanningsforbundet og lærerprofesjonen å ta stilling til. Vi håper at heftet kan inspirere til debatt om kursen for videregående opplæring.

Stortingsmelding om videregående opplæring

Det er varslet at det vil komme en stortingsmelding våren 2021 som bygger på Lied-utvalget og andre relevante NOUer som opplæringslovutvalget m.fl.