Årsmelding 2015

Halvårsmeldingen for våren 2015 var en del av grunnlaget for landsmøtesaken Sentralstyrets melding 2013-2015. Den andre halvdelen tas med til neste landsmøte i 2019. Denne meldingen er derfor satt sammen av to halvdeler, og gjort mer leservennlig for våre medlemmer.

Sentralstyrets melding forteller i hovedsak om de viktigste politiske prioriteringene, men presenterer også litt av det omfattende arbeidet som blir gjort for medlemmene våre.

Denne meldinga representerer bare sentralstyret og Utdanningsforbundet sentralt, ikke fylkeslagene og lokallagene.

Meldingen er krydret med faktaopplysninger om Utdanningsforbundet i året som gikk.

Årsmelding 2015