Større adgang til informasjonsdeling

Utdanningsforbundet ønsker med dette å komme med våre med innspill til forslaget. Våre innspill bygger på uttalelser fra våre fylkeslag.

Forslaget medfører endringer i forvaltningsloven, som gjelder for all forvaltningsvirksomhet. Departementets problembeskrivelse som ligger til grunn for lovforslaget gjelder i all hovedsak andre samfunnsområder enn det som er relevant for Utdanningsforbundet. De fleste av våre medlemmer arbeider i barnehage eller skole, og våre innspill til forslaget vil derfor først og fremst knytte seg til lovforslagets betydning for forvaltningsvirksomhet på barnehage- og skoleområdet.

Utdanningsforbundet ønsker et lovverk som har som mål å ivareta barn og unges personvern. Samtidig ønsker vi å gjøre det enklest mulig for forvaltningsorganene å samarbeide om og til barn og unges beste, og i noen tilfeller lærere og lederes beste.

Problembeskrivelsen som ligger til grunn for lovforslaget og innspill fra våre fylkeslag

Departementets problembeskrivelse på side 31 i høringen.
I høringen går departementet gjennom en rekke områder hvor det kan være nødvendig å dele personopplysninger mellom forvaltningsorganer for å yte forsvarlige tjenester. Av særlig relevans for utdanningssektoren beskrives det på side 31 og utover i høringen behovet for å kunne dele informasjon når det gjelder ungdom med sammensatte behov.