Slik bruker du tillitsvalgtverktøyet (TVV)

I tillitsvalgtverktøyet endrer du informasjon om medlemmer og verv i klubber, lokallag og fylkeslag. Du kan også sende trygge e-poster til medlemmene.

Det er avgjørende for hele organisasjonen at vi har mest mulig oppdatert og riktige data på hvert medlem. Informasjonen her brukes blant annet til innhenting av kontingent, sende ut riktig informasjon, gi gode medlemstilbud, analysearbeid for å gjøre organisasjonen bedre, konfliktberedskap, lokale forhandlinger med mer.

Det er i utgangspunktet medlemmet sitt ansvar å oppdatere sine egne opplysninger via Min side. Der det likevel ikke skjer, må organisasjonen innhente de riktige opplysningene.

Målgruppe: alle tillitsvalgte og ansatte.