Registrering av verv

Det er viktig at tillitsvalgte er registrert med riktige og oppdaterte opplysninger om sine verv. Dette sikrer riktige tilganger og god informasjonsflyt.

I Utdanningsforbundet har vi over 10 000 tillitsvalgte i over 12 000 verv. Det er viktig at alle som har verv i Utdanningsforbundet til enhver tid er riktig registrert i medlemsregisteret Winorg. Riktig registrering sikrer tilgang til Tillitsvalgtverktøyet (TVV), Kursadministrasjon (KAV), Tillitsvalgt+ og andre ressurser på udf.no. I tillegg får de tillitsvalgte mer målrettet og skreddersydd informasjon.

NB! Du må være innlogget for at disse tilgangene skal ha effekt.  

Hvem registrerer hva i Utdanningsforbundet?