Publisering på nettsidene

Nettsidene er en viktig kanal for medlemmene våre. Det er viktig at de er oppdaterte og relevante. Se hva du som tillitsvalgt kan bruke nettsidene til.

På Min klubb, Mitt lokallag eller Mitt fylkeslag kan du som tillitsvalgt publisere beskjeder og invitere til arrangementer. Da får medlemmene dine varsling (rød prikk på Aktuelt) når de er innlogget på udf.no. Dette er en fin måte å holde medlemmene orientert på.

Her er brukerveiledningene du trenger.