Microsoft 365 og Teams

Lokallagene og Oslos bydelslag har tilgang til Microsoft 365 gjennom vervet sitt i Utdanningsforbundet.

Microsoft 365 (MS365) er en skybasert tjeneste, noe som betyr at du kan jobbe når du vil og fra hvilken enhet du vil. Samhandlingen blir enklere både internt i styret og med andre i organisasjonen. Det gir deg mer fleksibilitet og sikrer samtidig lagringen i lokallaget. 

Medlemmene i lokallagsstyret og Oslos bydelslag får en @utdanningsforbundet.no-adresse og tilgang til nettversjonene av alle office-programmene i Microsoft 365. Dette inkluderer Teams, som brukes til samhandling og arkivering i lokallaget/bydelslaget. 

For å få tilgang til din Microsoft 365-brukerkonto gjennom Utdanningsforbundet, må du autentisere deg. Vi har laget video og skriftlig veiledning som viser hvordan du gjør dette. 

Gjennom simuleringsbasert trening lærer du hvordan du bruker Teams i Utdanningsforbundet. 3 av modulene handler om arkivering i lokallagene:

  • Arkivering i lokallagene
  • Arkivering av e-post i lokallagene
  • Personalsaker i lokallagene

Modulene er bygget opp som en historie i den rekkefølgen de ligger. Du må spille deg gjennom de 2 første modulene for at de andre skal åpne seg. Vi anbefaler deg å spille i den rekkefølgen de ligger første gangen. Seinere kan du gå inn på den modulen du har behov for å øve mer på.

Lær deg hvordan vi bruker Teams i Utdanningsforbundet

Bakgrunnslyd og stemmer kan du skru av under Innstillinger.