Fakturagodkjenning

Attestering og anvisning er en viktig del av Utdanningsforbundets internkontroll.

Eye-share

All godkjenning av faktura skjer i Eye-share. Logg deg på Eye-share her, eller finn snarvei til verktøyet på ditt skrivebord. 

Attestasjon- og anvisningsansvar

Attestering (førstegodkjenning) foretas normalt av den person som er ansvarlig for bestilling, har iverksatt aktivitet eller gjort innkjøpet. Attestant skal kontrollere at faktura stemmer med bestilling og faktisk leveranse, og registrere korrekt konteringsinformasjon. Attestert betalingsanmodning/bilag sendes umiddelbart til person som har anvisningsrett.

Anvisningsrett følger budsjettdisponeringsmyndighet. Som anviser er du pliktig å påse at disposisjonen er formelt, reelt og budsjettmessig i orden, lovlig og økonomisk forsvarlig og at posteringsordren er riktig. Bilag som ikke er tilstrekkelig dokumentert, returneres til attestasjonsansvarlig.

Ved fravær med betydning for betalingsfristen er det anvisers ansvar å informere økonomiavdelingen i fylkeslaget om stedfortreder og hvilken periode det gjelder.