Utdanningsforbundet er Miljøfyrtårn

Det sentrale sekretariatet i Utdanningsforbundet er Miljøfyrtårn. For å bli sertifisert, må bedriften oppfylle visse krav.

Vi ble sertifisert første gang i 2012 og resertifisert i 2019.

Det er flere krav som må oppfylles for å bli miljøfyrtårnsertifisert og dette dokumenteres i en årlig miljørapport. Energi, transport, avfall og innkjøp er spesielt viktige områder i denne rapporten. 

For å bli Miljøfyrtårn har vi blant annet:

  • Oppdatert årshjul for HMS-arbeidet
  • Redusert energiforbruket ved blant annet og rehabilitert varmesentral og ventilasjon.
  • Redusert mengden avfall
  • Forbedret rutiner ved innkjøp av materiell
  • Lagt til rette for mer miljøvennlig transport ved å ha videokonferanser
  • Redusert papirforbruket ved å bruke digitale dokumenter i større grad

Denne miljøsertifiseringen er et viktig tiltak for organisasjonen, og en naturlig følge av det øvrige miljøarbeidet i organisasjonen. Utdanningsforbundet har engasjert seg i miljøspørsmål som profesjonsorganisasjon, som fagforening og som samfunnsaktør. Vi har naturlig nok også et ansvar for egen virksomhet og drift. Dette gjør vi gjennom god intern forankring og systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid. 

Utdanningsforbundet stiller blant annet større krav til de vi kjøper varer og tjenester av. Vi spør leverandører om varene er miljømerket, om bedriften er sertifisert og om de kan tilby økologisk mat. Mange av våre leverandører er allerede miljøfyrtårn-sertifisert, noen på oppfordring fra oss. 

Les Utdanningsforbundets årlige miljørapport