Kurs: Bidra til å styrke mangfoldet

Les mer om våre temakurs, som skal bidra til å styrke mangfoldet blant medlemmer og tillitsvalgte i Utdanningsforbundet.

Utdanningsforbundet har både et digitalt kurs og et større kursopplegg som fylkeslagene kan arrangere for tillitsvalgte. Gjennom disse kursene kan du blant annet: 

  • Bli kjent med aktuelle politikkdokumenter og vedtak
  • Bli kjent med sentralstyrets plan: «Mangfold og inkludering – strategisk plan for arbeidet»
  • Reflektere over din egen forforståelse - og egne fordommer 
  • Få/gi tips om hva den enkelte kan bidra med
  • Reflektere rundt hva jeg kan gjøre for å øke - og styrke - mangfoldet?

Kortversjon av kurset "Mangfold og inkludering"


På Tillitsvalgt+ finner du som er tillitsvalgt et større tema-kurs, som også egner seg for å bli presentert i mindre bolker. Hovedhensikten med dette kurset er å bli bevisst på våre fordommer eller forforståelser. Kurset viser hvordan organisasjoner ofte går i samme spor og hvorfor fornyelser både i politikk og hvorfor politisk sammensetning skjer så sjelden og i liten grad.

Målgruppen for temakurset er alle tillitsvalgte i alle ledd i Utdanningsforbundet. Caset som er beskrevet i kurset tar utgangspunkt i valgkomité-arbeid, og kurset er derfor svært godt egnet til bruk overfor valgkomiteene.