Valgkomiteen

Valgkomiteen har ansvar for å fremme forslag til alle valg på landsmøtet, inkludert valg i særmøter, med unntak av forslag til ny valgkomité.

Landsmøtet velger en valgkomité med 11 medlemmer, og med sammensetning  i samsvar med gjeldende kvoteringsregler. Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger et arbeidsutvalg.

Avbildet: Hilde Kvamsås Aa
Hilde Kvamsås Aa

Medlem

Avbildet: Karen Inga Eira
Karen Inga Eira

Medlem

Avbildet: Kari Holmøy
Kari Holmøy

Medlem

Avbildet: Halvor Hals Kolsrud
Halvor Hals Kolsrud

Medlem

Avbildet: Hilde Lein
Hilde Lein

Medlem

Avbildet: Ida Kaspara Oterholt
Ida Kaspara Oterholt

Medlem

Avbildet: Betty Anita Solli
Betty Anita Solli

Medlem

Avbildet: Aslak Stensrud
Aslak Stensrud

Medlem

Avbildet: Ottar Stordal
Ottar Stordal

Medlem

Avbildet: Eva Moen Storø
Eva Moen Storø

Medlem

Avbildet: Mildrid Beate Kronborg Økland
Mildrid Beate Kronborg Økland

Medlem

Avbildet: Anders Jørgensen
Anders Jørgensen

1. varamedlem

Avbildet: Grete Monsen
Grete Monsen

2. varamedlem

Avbildet: Nina Therese Jacobsen
Nina Therese Jacobsen

3. varamedlem

Avbildet: Rune Tore Husemoen
Rune Tore Husemoen

4. varamedlem