Sekretariatet

Utdanningsforbundets sekretariat drifter organisasjonen og støtter de tillitsvalgte og medlemmer. Utdanningsforbundets sekretariat består av et sentralt sekretariat som ligger i Hausmanns gate 17 i Oslo og femten fylkessekretariater. Sekretariatsleder er Lars-Erik Wærstad.

Sentralstyret ansetter sekretariatets leder ("sekretariatssjef") og delegerer de nødvendige fullmakter til denne (vedtektenes § 18). I sekretariatet er det rundt 260 ansatte.

Kontaktinfo sekretariatet