Landsmøtet 2015

Landsmøtet 2015 ble avholdt 2.–5. november på Lillestrøm.

Landsmøtet behandlet - i tillegg til regnskap og melding, resolusjoner og valg - følgende saker:  

  • Kontingent- og ressursfordeling
  • Lærerprofesjonens etiske råd
  • Kvalitet og profesjonsutvikling - Vi utdanner Norge
  • Styring, ledelse og partssamarbeid - Vi utdanner Norge
  • Lønn og arbeidsvilkår - Vi utdanner Norge
  • Organisasjonen i utvikling - Vi utdanner Norge

Valg av sentralstyret 2016-2019:

Steffen Handal (leder)
Terje Skyvulstad (1. nestleder)
Hege Valås (2. nestleder)

Medlemmer: Kolbjørg Ødegaard, Siri Skjøveland Lode, Tore Fjørtoft, Turi Buan Øfsti, Ingvild Aga, Ann Mari Milo Lorentzen, Thom Jambak, Tormod Korpås, Gro Hartveit, Bjørn Christian Nilsen, Stine Christensen Holtet, Terje Vilno og Frank Bergli.