Landsmøtet 2012

Landsmøtet 2012 ble avholdt 5.-8. november på Lillestrøm.

Landsmøtet behandlet - i tillegg til regnskap og melding, resolusjoner og valg - følgende saker:  

  • Kontingent- og ressursfordeling
  • Organisasjonsutvikling
  • Lærarrolla - samfunnsmandat, ansvaret og vilkåra 
  • Profesjonsetikk i praksis
  • Utdanning for bærekraftig utvikling

Mimi Bjerkestrand tok ikke gjenvalg som leder. Sentralstyret 2013-2015: 

Ragnhild Lied (leder)
Terje Skyvulstad (1. nestleder)
Steffen Handal (2. nestleder)

Hege Valås, Kolbjørg Ødegaard, Gro Hartveit, Nina Beate Jensen, Evy Ann Eriksen, Brit-Helen Russdal-Hamre, Øyvind Sørreime, Reidun Blankholm, Frank Bergli, Anita Rose Bakke, Tore Fjørtoft og Solveig Eldegard.