Landsmøtet 2009

Landsmøtet 2009 ble avholdt 2.–5. november på Lillehammer.

Landsmøtet behandlet - i tillegg til regnskap og melding, resolusjoner og valg - følgende saker:  

  • Kontingent- og ressursfordeling
  • Verdiar og prinsipp for Utdanningsforbundet 
  • Morgendagens barnehage og skole
  • Fagbevegelse og utdanning for et grønnere samfunn

Helga Hjetland kunne ikke stille til gjenvalg. Sentralstyret 2009-2012:

Mimi Bjerkestrand (leder)
Haldis Holst (1. nestleder)
Ragnhild Lied (2. nestleder)

Medlemmer: Elin Bellika, Elisabet Dahle, Evy Ann Eriksen, Magne Rydland, Gunnar Opstad, Tove Marie Børresen, Hege Valås, Kolbjørg Ødegaard, Steffen Handal, Solveig Eldegard.