Landsmøtet 2006

Landsmøtet 2006 ble avholdt 6.–10. november i Loen.

Landsmøtet behandlet - i tillegg til årsmelding, årsberetning, årsregnskap, resolusjoner og valg - følgende saker: 

  • Individ, organisasjon, samfunn
  • Kontingent- og ressursfordeling

  • Kultur og struktur for utvikling
  • Lønnsdannelse
  • Søkje kunnskap og byggje tillit - politisk styring og profesjonell yrkesutøving
  • Profesjonell yrkesutøvelse - godt arbeidsmiljø

Sentralstyret 2006-2008: 

Helga Hjetland (leder)
Per Aahlin (nestleder)

Medlemmer: Ragnhild Lied, Mimi Bjerkestrand, Haldis Holst, Christine Moe Hovind, Astrid Pia Stensaker, Lars Bleie, Tove Marie Børresen, Lisbeth Bakkevig, Hugo Rode Berntsen, Lasse Kolstad Ingunn Alver, Elisabet Dahle og Hege Valås.