Landsmøtet 2003

Landsmøte 2003 ble avholdt 10.-13. november i Haugesund.

Utdanningsforbundet avviklet sitt første ordinære landsmøte i Haugesund 10. - 13. november.

Landsmøtet behandlet - i tillegg til årsmelding, årsberetning, årsregnskap, resolusjoner og valg - følgende saker:

• Fagforeningens rolle i kunnskapssamfunnet.
• Prinsipp for utdanningsforbundets internasjonale arbeid
• Utdanning for demokrati og utvikling
• Lønns- og inntektspolitikk
• Arbeidsvilkår og arbeidsmiljø
• Utdanningsforbundets organisasjon

Sentralstyret 2003-2006: 

Helga Hjetland (leder)
Per Aahlin (nestleder)

Medlemmer: Mimi Bjerkestrand, Haldis Holst, Ragnhild Lied, Bjørn Jørstad, Christine Moe Hovind, Lasse Kolstad, Jens Petter Berg, Lars Bleie, Inger Lise Blyverket, Hugo Rode Berntsen, Astrid Pia Stensaker. Vara: Øyvind Engh, Reidun Grasmo, Kristin Kvaalen.