Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen skal påse at sentralstyret, fondsstyret, fylkesstyrene og lokallagsstyrene forvalter Utdanningsforbundets midler i samsvar med vedtekter, retningslinjer og vedtak på landsmøtet og årsmøter. Komiteen skal videre påse at de aktuelle organisasjonsleddenes interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

Landsmøtet velger en kontrollkomite på fem medlemmer, inkludert leder og nestleder, og fem varamedlemmer. Kontrollkomiteen velges uavhengig av seksjonstilhørighet. Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke inneha verv i fondsstyret eller i besluttende organisasjonsledd på lands-, fylkes- eller kommuneplan.

Kontrollkomiteen skal ha innsyn i protokoller og referater på sentralt nivå og fra fylkes- og lokallag. Komiteen skal også ha tilgang til budsjetter, regnskapsrapporter og årsregnskap i alle organisasjonsledd, og avgir hvert år uttalelse til representantskapet om årsregnskapet. Komiteen skal avgi uttalelse om sentralstyrets melding til landsmøtet.

Landsmøtet fastsetter nærmere retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid.

Avbildet: Bjørnar Mjøen
Bjørnar Mjøen

Leder, kontrollkomité

Avbildet: Trude Jacobsen
Trude Jacobsen

Nestleder, kontrollkomité

Avbildet: Erlend Bleie
Erlend Bleie

Medlem

Avbildet: Gunnar Opstad
Gunnar Opstad

Medlem

Avbildet: Gerd Inger Simonsen
Gerd Inger Simonsen

Medlem

Avbildet: Anne Marie Bergset
Anne Marie Bergset

2. varamedlem

Avbildet: Leif Magnus Tangen
Leif Magnus Tangen

3. varamedlem

Avbildet: Dag Sørmo
Dag Sørmo

4. varamedlem

Avbildet: Jon Arvid Haugen
Jon Arvid Haugen

5. varamedlem