Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen skal påse at sentralstyret, fondsstyret, fylkesstyrene og lokallagsstyrene forvalter Utdanningsforbundets midler i samsvar med vedtekter, retningslinjer og vedtak på landsmøtet og årsmøter. Komiteen skal videre påse at de aktuelle organisasjonsleddenes interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

Landsmøtet velger en kontrollkomite på fem medlemmer, inkludert leder og nestleder, og fem varamedlemmer. Kontrollkomiteen velges uavhengig av seksjonstilhørighet. Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke inneha verv i fondsstyret eller i besluttende organisasjonsledd på lands-, fylkes- eller kommuneplan.

Kontrollkomiteen skal ha innsyn i protokoller og referater på sentralt nivå og fra fylkes- og lokallag. Komiteen skal også ha tilgang til budsjetter, regnskapsrapporter og årsregnskap i alle organisasjonsledd, og avgir hvert år uttalelse til representantskapet om årsregnskapet. Komiteen skal avgi uttalelse om sentralstyrets melding til landsmøtet.

Landsmøtet fastsetter nærmere retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid.

Avbildet: Bjørn Wiik
Bjørn Wiik

Leder, kontrollkomité

Avbildet: Gerd Inger Simonsen
Gerd Inger Simonsen

Nestleder, kontrollkomité

Avbildet: Grete Monsen
Grete Monsen

1. varamedlem

Avbildet: Anne Marie Bergset
Anne Marie Bergset

2. varamedlem

Avbildet: Gro Meltzer Westlye
Gro Meltzer Westlye

3. varamedlem

Avbildet: Marianne Moen Knutsen
Marianne Moen Knutsen

4. varamedlem

Avbildet: Erlend Bleie
Erlend Bleie

Medlem

Avbildet: Atle Andre Danielsen
Atle Andre Danielsen

Medlem

Avbildet: Kolbjørg Margareth Ødegaard
Kolbjørg Margareth Ødegaard

Medlem