Fondsstyret

Utdanningsforbundets fondsstyre består av sju medlemmer som oppnevnes av sentralstyret og er ansvarlig overfor dette. Sentralstyret skal være representert i fondsstyret.

Avbildet: Gunn Marit Birgitte Haugsbø
Gunn Marit Birgitte Haugsbø

Leder, fondsstyre

Avbildet: Torill Beitdokken
Torill Beitdokken

Styremedlem

Avbildet: Reidun Blankholm
Reidun Blankholm

Styremedlem

Avbildet: Inger Grødem Haraldsen
Inger Grødem Haraldsen

Styremedlem

Avbildet: Thom Bjørnar Jambak
Thom Bjørnar Jambak

Styremedlem

Avbildet: Thomas Nordgård
Thomas Nordgård

Styremedlem

Avbildet: Hege Elisabeth Valås
Hege Elisabeth Valås

Styremedlem

Avbildet: Tom Christian Axelsen
Tom Christian Axelsen

Spesialrådgiver