Fondsstyret

Utdanningsforbundets fondsstyre består av sju medlemmer som oppnevnes av sentralstyret og er ansvarlig overfor dette. Sentralstyret skal være representert i fondsstyret.

Avbildet: Gunn Marit Birgitte Haugsbø
Gunn Marit Birgitte Haugsbø

Leder, fondsstyre

Avbildet: Torill Beitdokken
Torill Beitdokken

Medlem

Avbildet: Reidun Blankholm
Reidun Blankholm

Medlem

Avbildet: Thom Bjørnar Jambak
Thom Bjørnar Jambak

Medlem

Avbildet: Gunn Lisbeth Nordstrøm
Gunn Lisbeth Nordstrøm

Medlem

Avbildet: Hege Elisabeth Valås
Hege Elisabeth Valås

Medlem

Avbildet: Tom Christian Axelsen
Tom Christian Axelsen

Fungerende leder, seksjon sekretariatsutvikling