Arbeidsutvalget

Sentralstyret velger et arbeidsutvalg (AU) blant sine medlemmer og fastsetter fullmakter for dette. Se vedtektene § 33.7

Avbildet: Geir Røsvoll
Geir Røsvoll

Leder, arbeidsutvalg

Avbildet: Ida Næss Hjetland
Ida Næss Hjetland

Medlem

Avbildet: Thom Bjørnar Jambak
Thom Bjørnar Jambak

Medlem

Avbildet: Ann Mari Milo Lorentzen
Ann Mari Milo Lorentzen

Medlem