Arbeidsutvalget

Sentralstyret velger et arbeidsutvalg (AU) blant sine medlemmer og fastsetter fullmakter for dette. Se vedtektene § 33.7

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

Leder, arbeidsutvalg

Avbildet: Siri Skjæveland Lode
Siri Skjæveland Lode

Medlem

Avbildet: Terje Skyvulstad
Terje Skyvulstad

Medlem

Avbildet: Hege Elisabeth Valås
Hege Elisabeth Valås

Medlem