Uravstemning i PBL

Uravstemningen i PBL er åpen og medlemmene kan avgi sin stemme over forhandlingsresultatet. Se alt om resultatet og hvordan du kan stemme i denne saken.

I slutten av mai kom Utdanningsforbundet til enighet med PBL i årets lønnsoppgjør. Og nå skal resultatet på uravsemning blant alle medlemmer tilhørende tariffområde PBL.

Klikk her for å komme til stemmesiden

Ved uravstemning får medlemmene i et tariffområde anledning til å si ja eller nei til det anbefalte forhandlingsresultatet.

Se alt om lønnsoppgjøret her