Unio streiker for statsansatte med høyere utdanning

Staten vil tvinge alle statsansatte over på en tariffavtale som Unio og Akademikerne ikke ønsker. – Vi aksepterer ikke at staten overkjører våre medlemmer med tvang, sier Guro Lind, forhandlingsleder for Unio Stat.

Unio er i streik i staten etter at meklingen hos Riksmekleren var resultatløs. Staten var aldri interesserte i å komme Unios krav i møte, men var opptatt av å tvinge alle statsansatte over på én tariffavtale for enhver pris.

– Denne avtalen ville gitt en dårligere løsning for Unios medlemmer enn i dag, og det var aldri aktuelt å godta statens forslag. Staten visste godt at Unio og Akademikerne aldri kunne akseptere en slik avtale. Staten og regjeringen har selv valgt streik, sier Lind.

Maktarroganse og politisering av lønnsforhandlinger

Unio og Akademikerne er klart størst i staten, men regjeringen velger likvel å overkjøre dette flertallet.

– Det vitner om maktarroganse, og er en politisering av lønnsforhandlinger som er svært problematisk og undergraver partssamarbeidet i staten, sier Lind.

Uforsvarlig å ikke utrede

Unio og Akademikerne inngikk for to år siden en egen tariffavtale med staten, som har vært bra for statsansatte med høyere utdanning. Statsansatte med høyere utdanning har over tid hatt dårligere lønnsutvikling, både sammenlignet med høyt utdannede i privat sektor og statsansatte med kort utdanning.

Unio og Akademikernes tariffavtale har gjort det mulig å snu denne negative utviklingen.

– Vi var godt i gang med arbeidet med å sikre statsansatte med høyere utdanning bedre lønnsutvikling. Avtalen har bare virket i to år. Det er uforsvarlig at staten går bort fra denne avtalen, uten å utrede konsekvensene først, sier Lind.

Derfor er Unio i streik. I første omgang med et beskjedent, forberedende uttak,  men fra mandag med et betydelig streikeuttak innen blant annet politi og høyere utdanning.

Hvor er det streik?

Her finner du virksomhetene og antallet medlemmer i Unios to varslede streikeuttak i staten.

Oversikt over de i streik fra fredag 24. mai

Oversikt over de i streik fra mandag 27. mai 

Staten ved Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) forhandler på vegne av alle statlige virksomheter. DFD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten.

Utdanningsforbundet har ca. 2350 medlemmer i det statlige tariffområdet. Om lag halvparten er ansatt i universitets- og høgskolesektoren. Andre medlemmer er ansatt i ulike statlige virksomheter som Statped, statsforvalterne, Bufetat, arbeids- og velferdsetaten (NAV), departementer og direktorater, Forsvarets høgskole, konfliktrådene, FUG/FUB samt undervisningspersonalet ved de samiske skolene, med flere.

Utdanningsforbundet forhandler hovedtariffavtale, hovedavtale og en rekke særavtaler gjennom hovedorganisasjon Unio, som er part i avtalene. Utdanningsforbundet har egne partsrettigheter i lokale forhandlinger.