Brenna stopper streiken med tvungen lønnsnemnd

Arbeidsminister Tonje Brenna har grepet inn med tvungen lønnsnemnd i streiken i staten. Alle streikende må møte på jobb i dag så snart som mulig.

Unio er tatt i tvungen lønnsnemnd og alle streikende må møte på jobb i dag så snart som mulig, jf. oppsatt vaktplan. Er du usikker på når din vakt starter, ta kontakt med din nærmeste leder umiddelbart.

– Vi er skuffet over at regjeringen ikke har vist noen vilje til å komme oss i møte. Hele prosessen fra vi begynte lønnsforhandlingene, gjennom streiken og til nå, har vært preget av at regjeringen ikke har ønsket noe annet enn å presse oss på plass, sier forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat.

Unio tar regjeringens avgjørelse til etterretning og Unios medlemmer vil være tilbake på jobb så snart som mulig.

Les mer om streiken i staten på vår streikeside

Begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd

Unio gikk ut i streik sammen med Akademikerne 24. mai fordi staten og regjeringen ville ta fra Unio tariffavtalen som den samme regjeringen inngikk med Unio og Akademikerne for to år siden.

Søndag stoppet regjeringen Akademikernes streik, onsdag morgen ble Unios streik stoppet fordi streiken har alvorlige samfunnsmessige konsekvenser. Dette begrunnes hovedsakelig med at utvidelsen av streiken i dag ville rammet politiets helikoptertjeneste og fordi politiets grensekontroll ville blitt betydelig redusert.

– For Unio har det vært viktig med forsvarlige streikeuttak som får konsekvenser for arbeidsgiver. Vi har medlemmer i mange kritiske nøkkelposisjoner i staten. Så det er alltid en krevende balansegang, sier Lind.

– Møter ingen forståelse

– Ingen av våre initiativer i dette lønnsoppgjøret er fulgt opp verken av staten eller regjeringen. Vi møter ingen forståelse for at staten trenger å beholde og rekruttere de med høyere utdanning for å kunne løse oppgavene nå og i framtiden, sier Lind.

– Slik vi er blitt møtt av regjeringen og en statsråd som aldri var interessert i å komme oss i møte, var tvungen lønnsnemnd et utfall som ikke kom overraskende. En streik var ikke noe vi ønsket, men noe vi ble presset til fordi regjeringen vil ta fra oss tariffavtalen vår. Men streikeviljen har vært enorm, vi har fått fram budskapet vårt og fått stor støtte for vårt mål: at høyere utdanning må lønne seg, også i staten, sier Lind, og slutter:

– Vi vil fortsette arbeidet for at utdanning skal lønne seg med full kraft, og håper alle statsansatte som er enige med oss blir med på laget.

Må kunne rekruttere til UH-sektoren

Utdanningsforbundets medlem i forhandlingsutvalget, Maja Jensvoll, er også skuffet.

– Hvis du har høyere utdanning, er det stadig mer å tjene på å arbeide i privat sektor og ikke i staten. Derfor sliter statlige virksomheter med å få tak i den kompetansen den trenger. Det går ut over tilbudet til innbyggerne, sier hun.

Derfor har streiken vært viktig, ifølge Jensvoll.

– Denne streiken har blant annet handlet om å rekruttere og beholde de som skal utdanne framtidas lærere og barnehagelærere. Vi trenger å beholde og rekruttere folk med høy utdanning og viktig kompetanse i universitets- og høyskolesektoren, og andre statlige virksomheter. Da trengs det konkurransedyktig lønn. 

– Regjeringen kunne enkelt løst konflikten ved å forlenge avtalen vi noe enige om for bare to år siden. Istedenfor velger de tvungen lønnsnemd. Det er skuffende, men kampen vår fortsetter, avslutter Jensvoll.