Tariffoppgjøret i KA: Kirken må bruke lønn som virkemiddel

– Våre medlemmer har utdanning og kompetanse som Den norske kirke er helt avhengig av for å fylle sin rolle i samfunnet. Vi er svært bekymret for lønnsforskjellene som har oppstått mellom kirken og andre tariffområder der våre medlemmer er etterspurt, sier Unio KAs forhandlingsleder, Gun Hafsaas.

Lønnsoppgjøret mellom Unio KA og hovedorganisasjonen KA for ansatte i kirken startet tirsdag 11. juni. Det er satt av to dager til forhandlingene.

– Kirken må nå vise vilje til å bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde ansatte med høyere utdanning og høy kirkefaglig kompetanse. Dette blir et sentralt punkt for oss i årets tariffoppgjør, sier forhandlingsleder Hafsaas.

Krever reallønnsvekst

På vegne av de ansatte i kirken som er organisert i et Unio-forbund, vil forhandlingsleder Gun Hafsaas kreve et lønnsoppgjør som sikrer klar reallønnsvekst og bidrar til å redusere lønnsgapet til kommunal og privat sektor.

Som forhandlingsleder for Unio KA representerer hun Presteforeningen, Det Norske Diakonforbund, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet og Norsk Fysioterapeutforbund. Unio KA samarbeider i tillegg med frittstående Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO).

Etter- og videreutdanning

Årets lønnsoppgjør er et hovedtariffoppgjør og omfatter derfor i tillegg til økonomiske krav også endringer i hovedtariffavtalen for virksomheter i Den norske kirke.

– Vi vil i årets oppgjør fremme krav for å bedre mulighetene for etter- og videreutdanning for ansatte i Den norske kirke, blant annet gjennom permisjonsordningene.

Spesielt viktig er det å gjøre noe med disse ordningene for de av Unios medlemmer som er ansatt i fellesråd og menighetsråd, sier Unio KAs forhandlingsleder.

Les hele saken på Unio.no

Se mer om tariffområdet KA her

Se alt om lønnsoppgjøret her