Endelig rapport fra TBU

Den endelige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) er nå offentliggjort.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) offentliggjorde i dag, 22. mars, sin endelige rapport. Den viser lønnsutviklingen i Norge for 2023. 

Det er ikke store endringer i hovedtallene, sammenliknet med tallene i den foreløpige rapporten TBU la fram i februar. Som i februar anslår TBU en prisvekst på 4,1 prosent i 2024, og at konsumprisveksten blir på 4,1 prosent. Konsumprisveksten for 2023 ble 5,5 prosent.

Les våre kommentarer til rapporten da den kom i februar:

TBU: – Over industrien, men mye gjenstår

Den endelige rapporten inneholder både oppdaterte vurderinger og nytt materiale, som lønn for kvinner og menn i forhandlingsområder. Den inneholder også lønn for toppledere i offentlig forvaltning og utviklingen i inntekter.

Unio har laget et oppsummeringsnotat med de viktigste tallene, som du kan lese her:

Unio-notat (unio.no)

Lønnsvekst fra 2022 til 2023 for arbeidere og funksjonærer i NHO bedrifter i industrien samlet er foreløpig beregnet til 4,8 prosent. For industriarbeidere og for funksjonærer i industrien er årslønnsveksten beregnet til henholdsvis 5,1 prosent og 4,0 prosent.

Les rapporten på regjeringens nettsider:

NOU 2024: 6 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2024

Rapporten blir trykket og utgitt i NOU-serien.