Elevundersøkelsen viser økte mobbetall i skolen

Nye tall viser at flere opplever å bli mobbet i skolen og at motivasjonen for å lære går ned. Det skjer samtidig som mange sier de har det bra på skolen.

Til VG sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) at det trolig er sammensatte årsaker til at mobbingen øker, men at skolen må ta tak uansett.

– Jeg skulle ønske vi kunne si det lå ett enkelt svar bak økningen, men jeg tror årsakene er sammensatte og at de ligger både i og utenfor skolen. Likevel må alle vi som jobber med og i skolen ta tak i utfordringene. Vi må tenke helhetlig om tiltak. Læring og trivsel henger tett sammen. Er læringsmiljøet trygt og godt vil også mobbingen gå ned, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap), sier hun til avisen.

Arbeidet mot mobbing må skje hver dag

Leder Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet er enig med statsråden at det trolig er sammensatte årsaker til at mobbing øker og at motivasjonen for å lære går ned. Men han er likevel tydelig på at problematikken må følges opp sammen og på alle nivå.

– Det aller viktigste arbeidet mot mobbing er det forebyggende arbeidet som foregår i skolen hver dag, sier han.

Han mener det handler om å skape gode relasjoner og inkluderende felleskap der alle har en plass, og der elevene blir involvert.

– For å få det til trenger vi både lærere med lærerutdanning som kan følge opp hver enkelt elev, og et godt lag rundt eleven. Lærerne må også få bruke tiden sin til å jobbe med sine kjerneoppgaver, sier Røsvoll videre.

Skal komme tydeligere nasjonale råd

Samtidig som mobbetallene stiger, synker elevenes motivasjon og trivsel. Det er i tråd med funn fra andre undersøkelser, og det ser ut til å være en trend vi ser i flere land, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Direktoratet skal nå utarbeidet nasjonale råd for å støtte skolene og kommunene i arbeidet med barnehage- og skolemiljø. 

Se mer om mobbing herSitert

Avbildet: Geir Røsvoll
Geir Røsvoll

leder av Utdanningsforbundet

  • I Elevundersøkelsen får elever si sin mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen
  • Alle skolene i Norge gjennomfører elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn og første trinn på videregående

  • Det er frivillig å gjennomføre undersøkelsen på andre trinn, fra og med 5. klasse

  • Undersøkelsen gir lærere, skoleledere og skoleeiere informasjon om hvordan elevene opplever skolehverdagen, slik at skolen kan følge opp med rette tiltak

  • Undersøkelsen ble gjennomført i november 2023. Nesten 450 000 elever svarte, det tilsvarer 85 prosent

  • Se hele undersøkelsen her

Kilde: Utdanningsdirektoratet