Vikarmangel rammer barnehagene hardt

Tynn bemanning og stor vikarmangel gir barnehager over hele landet betydelige utfordringer. Det viser en undersøkelse som Utdanningsforbundet har gjort blant barnehagestyrere.

Sykefraværet i barnehagene er blant det aller høyeste i alle bransjer. Samtidig viser en spørreundersøkelse blant barnehagestyrere, utført av Respons Analyse på vegne av Utdanningsforbundet, at 2 av 3 barnehagestyrere oppgir at det vanskelig å få tak i vikarer.

– Det sliter ut de ansatte som er igjen, og jeg er redd for at det kan føre til at det blir en ond spiral på sykefraværet, sier påtroppende 1. nestleder i Utdanningsforbundet, Ann Mari Milo Lorentzen.

Barnehagene rammes hardt av vikarmangel, mye på grunn av en fra før av svært presset bemanningssituasjon. Undersøkelsen viser at mer enn en tredjedel av barnehagene sliter med for lav bemanning.

– En konsekvens av for dårlig grunnbemanning og mangel på vikarer er at de ansatte som er igjen er nødt til å strekke seg enda lengre enn de allerede gjør, og at planlagte aktiviteter og det pedagogiske tilbudet rammes, sier Lorentzen.

– Da får man ikke fulgt opp det pedagogiske arbeidet som man som barnehagelærer er pålagt å gjøre. Det betyr at barn ikke får det tilbudet de skal ha i barnehagen, sier Lorentzen.

Grunnbemanningen må økes

Det er de mindre barnehagene som sliter mest med å skaffe vikarer, og barnehagene i de mindre kommunene sliter mer enn i de større.

Vikarmangelen er også ulikt geografisk fordelt. Det er signifikant flere i Trøndelag og Nord-Norge som oppgir at det er vanskelig å skaffe vikarer enn andre steder i landet.

Utdanningsforbundet mener at grunnbemanningen i barnehagen må styrkes, for å få flere folk inn i, og å komme tilbake til, barnehagen.

– Det finnes mange barnehagelærere i andre yrker. I andre undersøkelser har de svart at dersom grunnbemanningen økes og det ansettes flere barnehagelærere, så kan de godt se for seg å komme tilbake til yrket, sier Lorentzen.

4 av 10 barnehagelærere – til sammen 18 000 – jobber andre steder enn i barnehagen. Rapporten «Når plantid bare er en plan» viser i tillegg at nesten 1 av 3 barnehagelærere ser for seg å slutte i jobben i løpet av ett til tre år.

Foreslår modell

Barnehagelærerne er nærmest unisont enige om at en styrking av grunnbemanningen er det viktigste tiltaket å gjennomføre. 

Utdanningsforbundet foreslår en modell som innebærer både flere barnehagelærerårsverk og en styrking av grunnbemanningen. Dette er avgjørende for å sikre både kvaliteten på barnehagetilbudet og arbeidsvilkårene for de ansatte i barnehagen.

Vikartallene fra undersøkelsen «Bemanningssituasjonen i barnehagene» var et innslag på NRK Nyhetsmorgen 20. november (radio.nrk.no). Hør fra kl. 08.15-08.18.

NRK har også skrevet en nyhetsartikkel, som du kan lese her: 

Skoler og barnehager rammes hardt av vikarmangel (nrk.no)

Undersøkelsen "Bemanningssituasjonen i barnehagene" er utført av Respons Analyse, på oppdrag fra Utdanningsforbundet. Den ble gjennomført i perioden 27. september – 9. oktober 2023.

Undersøkelsen ble sendt ut til 3019 medlemmer av Utdanningsforbundet, som er registrert som styrere i barnehager. Innledningsvis var det et kontrollspørsmål om en er styrer av en barnehage. Av de 1394 som svarte var det da 167 som ikke var styrere. Da gjenstod det 1227 respondenter, noe som gir en svarprosent på 40,6 prosent.

På spørsmålet «Hvordan opplever du at det er å få tak i vikarer til din barnehage?» oppgir så å si ingen at det er svært lett å skaffe vikarer, og bare 11 prosent oppgir at det er ganske lett. Derimot svarer 45 prosent at det er ganske vanskelig, mens ytterligere 19 prosent opplever det som svært vanskelig. Til sammen finner altså 64 prosent det vanskelig å få tak i vikarer til sin barnehage.

Du kan laste ned og lese hele undersøkelsen her.

Sitert

Avbildet: Ann Mari Milo  Lorentzen
Ann Mari Milo Lorentzen