Utdanningsforbundet støtter Fagforbundets streik

Utdanningsforbundets representantskap støtter Fagforbundets streik i barnehager tilknyttet NHO.

Representantskapet til Utdanningsforbundet har i dag vedtatt følgende uttalelse:

Utdanningsforbundets representantskap uttrykker støtte til Fagforbundets streik i barnehager tilknyttet NHO. Våre kollegaer og fagforeningsvenner står i en streik  for en trygg og livsvarig pensjon i barnehager.

Dette er en rettferdig streik, hvor målet er at barnehager som er organisert i NHO også skal sikre sine ansatte de pensjonsvilkår som er vanlige i både kommunale og private barnehager.

I en sektor med hovedvekt av kvinner, er det viktig å ha en pensjon som varer livet ut og som er like god for kvinner som for menn.

Barnehageeierne får dekket sine utgifter til pensjon gjennom offentlige tilskudd. Det er et viktig prinsipp at dette blir brukt til å sikre alle ansatte en trygg og god pensjon. Derfor gjør Fagforbundet i denne streiken en viktig jobb på vegne av hele barnehagesektoren.