Oppgjøret i Abelia går til mekling

Utdanningsforbundet og Abelia (NHO) klarte ikke å komme til enighet om fjorårets lønnsoppgjør for medlemmer i private skoler. Oppgjøret går derfor til mekling.

Utdanningsforbundet har møtt Abelia til forhandlinger for hovedoppgjøret 2022 både 3., 15. og 29. mars i år. Men partene klarte likevel ikke å ikke kommet til enighet om fjorårets oppgjør.

Uenigheten handler om både pensjon og virkningstidspunkt for det økonomiske oppgjøret.

Utdanningsforbundet krever virkningstidspunkt 1. mai jamfør avtalen for de private skolene i Virke, mens Abelia krever samme virkningstidspunkt som dato fra kjennelsen i Rikslønnsnemda i KS-området, som er 27. september.

Partene skal nå møtes nå til mekling hos Riksmekleren i løpet av våren. Dato for mekling er foreløpig ikke klart.

Les protokollen fra bruddet her

Se mer om lønnsoppgjøret her