Nye satser for tilleggslønn i kirken

En nemnd nedsatt av Riksmekleren har fastsatt nye felles tilleggslønnssatser for alle ansatte i Den norske kirke.

Den sentrale nemnda som ble nedsatt etter fjorårets hovedtariffoppgjør, har nå avsluttet sitt arbeid. Satsene for tilleggslønn vil etter dette være de samme for alle ansatte både i fellesrådene og i rettssubjektet Den norske kirke. Satsene får virkning fra 1. juli i år. En kompensasjonsordning vil sikre ansatte i rettssubjektet Den norske kirke mot eventuelt lønnstap.

De nye satsene

Tilleggslønnssatsene i Hovedtariffavtalen for Den norske kirke justeres slik, og gjøres gjeldende for samtlige arbeidstakere:

  • Klokken 17-21: Tillegg på minst kroner 32 per time for ordinært arbeid og minst kroner 56 per time for turnusarbeid
  • Lørdag og søndag: Tillegg på 22 % av timelønnen per time, minimum kroner 70 for alle
  • Helge- og høytidsdager: Tillegg på 133 % per time for alle
  • Klokken 21-24 er tillegg på 22 % av timelønnen pr time, minimum kroner 70 for ordinært arbeid og 25 % av timelønnen, minimum kroner 70 for turnusarbeid
  • Klokken 24-06 er tillegg på 30 % av timelønnen pr time, minimum kroner 70 for alle

Mer utfyllende informasjon finner du på prest.no

Her kan du lese nemndsavgjørelsen