Forhandler hovedtariffavtale med Abelia

Utdanningsforbundet møter for tiden Abelia (NHO) til forhandlinger om hovedtariffavtale for 2022–2024.

Forhandlingene gjelder for private skoler der Abelia er arbeidsgiverorganisasjon og der Utdanningsforbundet har medlemmer. Forhandlingene startet med overlevering av krav 3. mars. 

Grunnen til at man ikke har forhandlet tidligere er at partene ønsket å avvente dommen i lønnsnemnden for KS-oppgjøret.

Siden det er hele avtalen som er oppe til forhandling, så trenger partene litt tid på seg. Partene møttes sist 15. mars. Neste forhandlingsdato er satt til onsdag 29. mars.